Impressum

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog web site-a ne smije se u bilo kojem obliku ili radi bilo koje namjene reproducirati bez prethodne pismene suglasnosti izdavača. Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranica te Adria oil može poduzeti mjere radi zaštite svojih prava uključivo i pokretanje sudskih i kaznenih postupka protiv počinitelja.

Svi tekstovi objavljeni na www.adriaoil.hr pripremljeni su s osobitom pažnjom i kontrolirani na više razina. Adria oil d.o.o. ne može odgovarati za moguće štete bilo kakve vrste nastale na osnovu savjeta, tekstova, slika ili drugog materijala objavljenog na www.adriaoil.hr ili na drugi način danog od strane zaposlenika ili suradnika.

Adria oil logo and name are ADRIA OIL Ltd. trademarks. A name or logo beyond these mentioned does not constitute a waiver of any and all intellectual property rights that ADRIA OIL Ltd. or its subsidiaries has established in any of its product, feature, or service names or logos. Other trademarks, logos, and service marks (“TMs”) used in this site are the properties of the respective other third parties. You are not permitted to use these TMs without the prior written consent of the respective third party that owns the respective TMs.’

Naziv tvrtke: Adria oil d.o.o.
Adresa sjedišta: Spinčići 38, 51215 Kastav
OIB: 03004159051,
MB: 1768883
Tel.: 051/74 24 44,
Fax: 051/74 24 45
Društvo je upisano kod: Trgovački sud u Rijeci,
MBS: 080235522
Temeljni kapital: 48.557.100,00 kuna, uplaćen je u cijelosti
Žiro račun: HR1525000091101144372, kod ADDIKO BANK d.d. Zagreb