NAGRADNI NATJEČAJ – MJESEC LJUBAVI

NAGRADNI NATJEČAJ – MJESEC LJUBAVI

Pravila nagradnog natječaja

Organizator nagradnog natječaja

Organizator nagradnog natječaja je Adria Oil d.o.o. sa sjedištem u Spinčićima 38, 51215 Kastav, u daljnjem tekstu Organizator. Za natječaj vrijede navedena Pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava prava izmjene Pravila natječaja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja natječaja. Ova pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na web stranici Organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o promjenama pravila natječaja sve dok su te promjene objavljene na web stranici. Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su izraženi.

Svrha i cilj natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Cilj natječaja je staviti like na objavu na Facebooku ili Instagramu, zapratiti Adria Oil na Facebooku www.facebook.com/adria.oil i Instagramu www.instagram.com/adria.oil, zapratiti Ribili na Facebooku www.facebook.com/Ribili-107159180742787 i Instagramu www.instagram.com/ribilidoo te tagirati u komentaru osobu s kojom će sudionik podijeliti nagradu za Valentinovo.

Trajanje natječaja

Natječaj počinje 29.01.2023. sa objavom na Adria Oil Facebook i Instagram stranicima i traje do 12.02.2022. u 00.00h. Službena objava dobitnika bit će objavljena na unutar komentar objave dana 13.02.2022.

Kako sudjelovati u natječaju

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je staviti like na objavu na Facebooku ili Instagramu, zapratiti Adria Oil na Facebooku www.facebook.com/adria.oil i Instagramu www.instagram.com/adria.oil, zapratiti Ribili na Facebooku www.facebook.com/Ribili-107159180742787 i Instagramu www.instagram.com/ribilidoo te tagirati u komentaru osobu s kojom će sudionik podijeliti nagradu za Valentinovo. Sudionik to može učiniti od trenutka objave natječaja na Facebook ili Instagram profilu Adria Oila, do isteka trajanja natječaja. Ako neki komentar bude imao elemente uvredljivog sadržaja sudioniku će se onemogućiti daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg komentara iz natječaja ako procijeni da isti može imati nepoželjan utjecaj. Adria Oil, u suradnji s partnerom i distributerom Ribili, poklanja 30 paketa po 2 Hausbrandt kave Qualita' rossa 250g zajedno s 2 bombonjere Merci.

Tko može sudjelovati

Da bi sudjelovao u natječaju, sudionik treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka natječaja te imati prebivalište u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u natječaju, u skladu sa zakonom. Kad je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos. Natječaj je otvoren za sve osobe registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) i Instagram (www.instagram.com). Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika odnosno bez naknade istom. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Svaka osoba može samo jedanput sudjelovati u nagradnom natječaju.

Mjesto i način preuzimanja nagrade

U slučaju dobitka, podizanje nagrade je isključivo na našim #AdriaCaffe lokacijama: BP Koprivnica, BP Kukuljanovo / Rijeka, BP Viškovo / Rijeka, BP Otočac, BP Senj, BP Ivanec, BP Škorpikova / Zagreb, BP Slavonski Brod 1, BP Žminj, BP Čepin, BP Zadar, BP Makarska, BP Jastrebarsko, BP Bjelovar, BP Ludbreg.

Podjela nagrada

Adria Oil, u suradnji s partnerom i distributerom Ribili, poklanja pakete po 2 Hausbrandt kave Qualita' rossa 250g zajedno s 2 bombonjere Merci, raspodijeljene na 30 dobitnika. Dobitnici će biti objavljeni unutar komentara Facebook i Instagram objave. Nagrade nisu prenosive.

Posebne napomene

Komentari fanova i dijeljenja komentara i objava su dobrodošli. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti natječaj. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj natječaj u Direct Message na Facebook profilu Adria Oila. Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti pravila natječaja ako smatra da za to postoji opravdani razlog. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a ne Facebooku. Nagradni natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske.