Otvorena nova benzinska postaja u Čakovcu

Otvorena nova benzinska postaja u Čakovcu

Posjetite nas na novootvorenoj Adria oil benzinskoj pumpi i Adria bar-u u Čakovcu.

B.P. Čakovec
Dr. Tome Bratkovića 1b,
40000 Čakovec

Svaki dan od 00 – 24
tel. 040/ 845-018
e-mail: bp.cakovec@dria-oil.com
poslovođa: Emilija Sabol