Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge

Početkom 2010. godine uveli smo goriva EURO 5 kvalitete na sve naše benzinske postaje. Novi proizvodi Eurosuper 95 BS i Eurodiesel BS su visokokvalitetna goriva koja sadrže do 10 mg/kg sumpora, a u potpunosti zadovoljavaju europske standarde EN 228 i EN 590.