Obrada osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi. Naš cilj je omogućiti učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i osiguranje njihove dostupnosti. U tu svrhu, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo osigurali razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite. Prilikom uvođenja tih mjera, posebno smo uzeli u obzir karakteristike i troškove kako bismo postigli optimalan balans između zaštite podataka i praktične primjenjivosti. Redovito preispitujemo sve obrade podataka koje mogu predstavljati rizik za prava i slobode pojedinaca. Poduzeli smo odgovarajuće mjere zaštite kako bismo osigurali da osobni podaci budu zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Posebno smo usredotočeni na zaštitu podataka u slučajevima kada se osobni podaci prenose putem mreže i kako bismo spriječili moguće nezakonite oblike obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak

Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu. Bitno je napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je provedena do trenutka njezina povlačenja.

Pravo na prigovor

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi osobnih podataka ili za ostvarivanje prava u vezi s tim, kontaktirajte nas putem našeg službenika za zaštitu podataka ili koristite druge dostupne kontakte. Vaš zahtjev će biti obrađen u roku od 30 dana od trenutka kada se uspješno identificirate. Odgovor pružimo uobičajenim elektronskim oblikom, osim ako izrijekom zatražite drugačije.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene kako biste bili u potpunosti informirani o našim praksama vezanim uz zaštitu privatnosti i obradu podataka. U slučaju promjena koje mogu utjecati na vaša prava kao prava ispitanika ili u bitnome mijenjati prethodnu obavijest o obradi, posebice ako dođe do promjene svrha obrade, otkrivanja podataka ili prijenosa u treće zemlje, obavijest o tome biti će istaknuta u skočnom prozoru prilikom dolaska na ovo web mjesto. Na taj način želimo osigurati da su svi naši korisnici obaviješteni o eventualnim značajnim promjenama.

Iznimno nam je važna zaštita i zakonita obrada svih osobnih podataka pohranjenih u našim sustavima. Stoga kontinuirano pratimo najbolje prakse i regulative kako bismo osigurali da privatnost naših korisnika ostane na najvišoj razini.

Posljednje ažuriranje: rujan/2023. godine